Rekrutacja

ue

Projekt „Zdobądź K2! Kompetencje i Kwalifikacje w Akademii Pomorskiej w Słupsku”realizowany przez Akademię Pomorską w Słupsku nr POWER 03.01.00-IP.08-00-PRK/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje  w szkolnictwie wyższym dla studentów/ek studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe (IBN), Pedagogika (IPiPS), Edukacja Artystyczna (IMuz).  

Projekt jest realizowany od 1 maja 2017 roku do 1 maja 2018 roku.

Celem głównym Projektu jest uzupełnienie deficytów kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych studentów/ek na w/w kierunkach.

Załączniki:
- Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
- Załącznik nr 1 - Ankieta
- Załącznik nr 2 - Wniosek rekrutacyjny
- Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
- Załącznik nr 4 - Dane osobowe
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. kontynuacji kształcenia lub podjęcia pracy
- Załącznik nr 6 - Oświadczenie uczestnika
- Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku udziału w podobnym Projekcie
- Załącznik nr 8 - Oświdczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
- Załącznik nr 9 - Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej


LISTA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU
Komisja Kwalifikacyjna zgodnie z zasadami rekrutacji do projektu „ZdobądźK2! Kompetencje i Kwalifikacje na Akademii Pomorskiej w Słupsku zakwalifikowała do Projektu następujące osoby (podany nr albumu):

Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej:
POWzRes

 • 039769
 • 039767
 • 039778
 • 040018
 • 040026
 • 040428
 • 039755
 • 840482
 • 037147
 • 039749

EEzJA

 • 039771
 • 036498
 • 040414
 • 0399759
 • 040454
 • 39773
 • 037712
 • 60432
 • 036222

Instytut Muzyki:

 • 39714
 • 39794
 • 39094
 • 40015
 • 39798
 • 39796
 • 40014
 • 39795
 • 39802
 • 40508

KONTAKT

Kierownik Projektu
Dorota Kiełb-Grabarczyk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytutowy Koordynator Merytoryczny przy IPiPS
Jolanta Maciąg
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytutowy Koordynator Merytoryczny przy IMuz.
Katarzyna Wyporska-Wawrzczak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytutowy Koordynator Merytoryczny przy IBN
Krzysztof Rogowski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

"Zdobądź K2! Kompetencje i Kwalifikacje na Akademii Pomorskiej w Słupsku"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego